Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Ιστοσελίδα που λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.molepharmacy.com (εφεξής καλουμένη Ιστοσελίδα) δεν επιθυμεί να λάβει οποιαδήποτε εμπιστευτική ή απόρρητη πληροφορία ή άλλο υλικό των χρηστών είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως. Οποιαδήποτε σχόλια, ενημερώσεις, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία των χρηστών της Ιστοσελίδας συλλέγονται μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν άμεσα και εκουσίως, εκτός των στοιχείων που συλλέγονται με τη βοήθεια των αρχείων cookies. Σεβόμενη τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες, η Επιχείρηση δεσμεύεται για τη νόμιμη τήρηση και επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω. Επιπρόσθετα, δεσμεύεται να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε τροποποίηση στην πολιτική της προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη με την πολιτική αυτή, εκείνος οφείλει να διακόψει αμέσως την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα.

Αρχές τήρησης και επεξεργασίας
Η Επιχείρηση δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων σας. Συνεπώς δε μπορεί να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές. Οι ανήλικοι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους, ενώ σε περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων από ανηλίκους, το Κατάστημα θα διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με το διαχειριστή της Ιστοσελίδας στο info@mole-pharmacy.gr για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του, ενώ μπορεί να τα αλλάξει και να διαγραφεί από τις λίστες όποτε το επιθυμεί. Η Ιστοσελίδα διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών αποκλειστικά για λόγους οικονομικούς, φορολογικούς και φυσικά επικοινωνίας. Ενδέχεται στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών και των πληροφοριών της να επεξεργάζεται, με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι οι χρήστες έχουν αποστείλει για λόγους στατιστικούς και οικονομικούς.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η Ιστοσελίδα είναι τα εξής:
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο
Email

Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των στοιχείων βαραίνει εκείνους που τα υποβάλλουν.

Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks)
Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (link) εντός της Ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Το Κατάστημα δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Διαφημίσεις
Τα παραπάνω ισχύουν και για τη διασύνδεση με τρίτες ιστοσελίδες που λαμβάνει χώρα μέσω διαφημιστικών banners.

Θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων
ΕλλάδαΝόμος 2472/1997, Νόμος 3471/2006, Άρθρο 7 νόμου 2819/2000
Προεδρικό Διάταγμα 207/1998 και 79/2000

Κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ευρωπαϊκή Ένωση: Οδηγία 95/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2009/136/ΕΚ